eko030

UG eko030

Konkursi – BCIF 3 новембра, 2009

Filed under: 1 — bodin @ 10:19 am

Kao sto je poznato do 5. novembra je otvoren konkurs BCIF-a i narodne lutrije Srbije.
Do 15. novembra je otvoren konkurs BCIF-a „Javno zagovaranje“

 

Konkurs ZI

Filed under: 1 — bodin @ 9:01 am

Zaječarska inicijativa i Nacionalna zadužbina za demokratiju vas pozivaju da se prijavite na program malih donacija „ISKORAK “.

Cilj programa „ISKORAK“ je da mladi pokrenu rešavanje sopstvenih problema i potreba u lokalnim zajednicama kroz aktivnosti usmerene kako prema donosiocima odluka tako i prema građanima. Kroz ovaj program želimo da utičemo na:

· Poboljšanje komunikacije i saradnje između mladih i lokalnih vlasti (opštinskih kancelarija za mlade) kroz zajedničko delovanje na rešavanju potreba i problema mladih u lokalnoj zajednici;

· Jačanje aktivizma mladih kroz njihovu edukaciju i praktičnu primenu stečenih veština;

· Rešavanje konkretnih problema mladih u lokalnim zajednicama kroz donošenje i sprovođenje opštinskih (gradskih) odluka.

Za program „ISKORAK“ mogu konkurisati sve omladinske nevladine organizacije registrovane kao udruženja građana na teritoriji Republike Srbije, sa sedištem u jednom od sledećih gradova: Zaječar, Knjaževac, Boljevac, Sokobanja, Bor, Negotin, Majdanpek i Kladovo, koje imaju iskustvo u radu sa mladim ljudima ili su do sada učestvovale u realizaciji barem jednog projekta. Neformalne inicijative mladih, đački parlamenti i institucije koje se bave mladima, kao i udruženja građana koja deluju u navedenim opštinama ali nemaju tu sedište neće biti direktno podržani u okviru ovog programa, kao ni ostale organizacije koje se ne bave mladima. Navedene strukture mogu da budu uključene u planiranje i realizaciju projekata kao partneri.

Ukupna raspoloživa sredstva u okviru programa iznose 10 000 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti. Organizacije mogu konkurisati za maksimalni iznos od 2 000 američkih dolara, dok minimalna svota iznosi 1 000 američkih dolara, u dinarskoj protivvrednosti. Planirano trajanje projekta je do 3 meseca.

Krajnji rok za konkurisanje je 11. decembar 2009. godine. Prijave koje pristignu nakon ovog roka neće biti uzete u razmatranje. Proces razmatranja prijava trajaće najviše 15 dana od datuma zatvaranja konkursa. Organizacije moraju da podnesu sopstveni predlog projekta u obliku prijavnog formulara koji se može naći na web prezentaciji http://www.konkurs.zainicijativa.org. Prijave se dostavljaju elektronskim putem (iskorak@zainicijativa.org), regularnom poštom (Zaječarska inicijativa, Poštanski fah 162, 19 000 Zaječar) ili lično (Nikole Pašića 68 / 17, 19 000 Zaječar).

Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom, možete se obratiti asistentu na programu Ivani Konić (ivanak@zainicijativa.org ili 019 440 224).