eko030

UG eko030

UG „Eko 030“ i ove godine deo Programa „Iskorak“ 23 фебруара, 2010

Filed under: 1 — cokan @ 8:34 pm

U sklopu Programa „Iskorak“ Resurs Centra „ZAječarska Inicijativa“  Udruženje građana za zaštitu životne sredine „Eko 030“ konkurisalo sa projektom „Aneks Lokalnog Akcionog plana za mlade“. Reč je o izradi ekološkog ankesa postojećem Akcionom planu za mlade. Projekat je pozitivno ocenjen od strane konkursne komisije.

Ovim projektom UG Eko 030 želi da stvorimo osnovne preduslove za rešavanje ekoloških problema mladih na teritoriji opštine Majdanpek ali aktivnim ukljucivanjem mladih ljudi. Mladi ljudi će dobiti priliku da iznesu proritetne probleme iz oblasti životne sredine koje su oni uočili i predlože rešenja za koja oni misle da su adekvatna. Na osnovu ovih informacija, lokalnoj samoupravi u Majdanpeku ce se predložiti usvajanje aneksa postojeceg akcionom planu za mlade ciji ce predlog biti sacinjen tokom projekta. Na taj nacin ce se mladi direktno u uvesti u proces odlucivanja o pitanjima koja itekako imaju uticaj na njihovu, kao i buducnost celokupne zajednice.

Realizacija projekta je počela 1. marta 2010 a trajaće do 31. maja 2010.

Ovde ostavite vaše komentare, sugestije, kritike, ideje i utiske za koje smatrate da bi mogli biti od korisiti i vama i nama.

Hvala

http://www.zainicijativa.org/index.php?lang=de